Kon sekhta hai sirf baton se

Sab ko ek hadsa zaroori hai

کون سیکھا ہےصرف باتوں سے
سب کو ایک حادثہ ضروری ہے