Khushbo suna hi deti mhabat ki dastan

Par kaghzi gulab ne ruswa nahi kiya

خوشبو سنا ہی دیتی محبت کی داستان
پر کاغزی گلاب نے رسوا نہیں کیا