Dil mein ab ki khayal na tamana hai

Ek khayal ne hashar barpa kar dia

دل میں اب کوئی خیال نہ تمنا ہے
اک خیال نے حشر برپا کر دیا